ЗА НАС

Компанијата Алевадо е основана во 1992 година со главна дејност- трговија на железарска стока и бела техника. Со долгогодишното искуство во трговијата Врвното раководство ги согледува потребата и недостатокот од електрични кабли и жици од домашно производство и се одлучува да ги произведува. Во 2006 година компанијата гради сопствен производствен капацитет каде и започнува со редовно производство на основните инсталациони кабли и жици.

За поголема препознатливост на пазарот во 2008 година компанијата се преименува во Алевадо Кабел Доо. Од година во година, компанијата го проширува асортиманот на производите и ги зголемува производните капацитети со постојано подобрување и фокусирање на квалитетот на производите и услугите.

Алевадо Кабел денеска покрива најголем процент од пазарот во Македонија, редовно извезува на пазарите во Хрватска, Словенија, Грција, Босна и Херцеговина, Косово со тенденција на постојано зголемување. Цел на компанијата е во наредниот период да го прошири своето присуство и во други земји од европската унија.

ИСТОРИЈА

1992

Основање

Основана во 1992 год. со главна дејност – трговија со железарска стока и бела техника.
2006

Производство

Во 2006 год компанијата гради сопствен производствен капацитет каде започнува со редовно производство на основните инсталациони кабли и жици.
2008

Алевадо Кабел ДОО

Во 2008 год за поголема препознатливост на пазарот се преименува во АЛевадо Кабел Доо. Го проширува асортиманот на производите и ги зголемува производните капацитети.
2020

Најголем процент од пазарот во Македонија

Алевадо Кабел денеска покрива најголем процент од пазарот во Македонија, редовно извезува на пазарите во Хрватска, Словенија, Грција, Босна и Херцеговина, Косово со тенденција на постојано зголемување. Цел на компанијата е во наредниот период да го прошири своето присуство и во други земји од европската унија.