FR-N1XD4-AR(NFA2X)

XLPE-изолиран самоносечки кабелски сноп
HD 626 S1 – DIN VDE 0276-626

КОНСТРУКЦИЈА
проводник Округол алуминиумски проводник,
повеќежичен појажен
(RM)- класа 2 според IEC 60228;
HD 383; DIN VDE 0295
класа 2 повеќе жичен појажен округол (RM изведба)
изолација XLPE (вмрежен полиетилен ,нова ознака PE-X) мешавина TIX-2 или TIX-5 според HD626 S1
ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
минимална температура
на инсталација
-5 °C
работна температура -30 °C до +70 °C
температура на краток спој max.5s: до +130 °C
номинален напон Uο/U = 0,6/1 KV
испитен напон 4 KV
минимален внатрешен
радиус на свиткување
15-18x дијаметар на кабелот
отпорност према горење IEC 60332-1

ПРИМЕНА

Надземниот самоносечки кабелски сноп се применува за дистрибуција на електрична енергија во нисконапонски градски, приградски и рурални мрежи, за јавни расветла како и за куќни приклучоци. Се поставува на дрвени и бетонски столбови, конзоли и куќни фасади.


КОНСТРУКЦИСКИ ПОДАТОЦИ
конструкција
на кабелскиот
сноп
чекор на
појажување
отпор на
проводник
на 20°C
надворешен
дијаметар
од - до
тежина на
кабелскиот
сноп
пакување
mm2 mm Ω/km mm ca. kg/km ДМ
2 X 16 300 1,91 14 - 15 135 ДМ
4 X 16 350 1,91 17 - 18 270 ДМ
2 X 25 350 1,2 17,5 - 18,5 210 ДМ
4 X 25 430 1,2 20 - 21 420 ДМ

Можна боја на плаштирање 
*Изведба: RM = повеќежичен појажен проводник
*Пакување:
ДМ = кабелски сноп намотан на дрвена макара