H03VH-H

PVC изолиран флексибилен плоснат кабел
HD 21.5 S3 – IEC 60227-5 – DIN VDE 0281-5

КОНСТРУКЦИЈА
проводник гол бакарен проводник ,финожичен појажен,
класа 6 според IEC 60228/ HD 383/ DIN VDE 0295
2 проводници паралелно поставени
изолација PVC мешавина TI1 според DIN VDE 0207-4; HD 21.1 S4,
изолацијата има плоснат облик со жлеб во средина од двете страни за да можат проводниците лесно да се издвојат.
Еквиваленти P/L според стандард MKS N.C3.300;
227 IEC 42 според стандард IEC 60227-5
ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
минимална температура
на инсталација
+5 °C
температура на краток спој max.5s: до +150 °C
номинален напон Uο/U = 300/300 V
испитен напон 2000 V
минимален внатрешен
радиус на свиткување
12x дијаметар на проводникот
отпорност према горење IEC 60332-1

ПРИМЕНА

Флексибилен кабел се употребува во суви простории за приклучок на мали подвижни уреди каде е потребна посебна флексибилност, а исклучена е опасност од механички оптеретувања. Дозволено е почесто свиткување, но не и извртување. Погоден е за радиоапарати, столни светилки, апарати за бричење и слични апарати за домаќинство, се додека кабелот е прилагоден на важни спецификации на уредите. Не се употребува за греалки и апарати за готвење. Поврзувањето на овој кабел со апаратот е трајно или преку мал приклучок. Не-одвојливи приклучоци мора да бидат обезбедени на краевите на каблите дополнително заштитени со гума или термопластична спојка. Дочжината на кабелот не треба да надминува 2 м.


КОНСТРУКЦИСКИ ПОДАТОЦИ
номинален
пресек
надворешен
дијаметар
од - до
отпор на проводник
на 20°C
отпорност на
изолација при 70 C
тежина на
кабелот
пакување
mm2 mm Ω/km MΩkm ca. kg/km КОТ / ЛМ
2 X 0,5 2,4 x 4,9 39,0 0,015 22 КОТ
2 x 0,75 2,6 x 5,2 26,0 0,014 26 КОТ

Можна боја на изолација  

*Пакување: КОТ = Котур 100м