HO3VV-F

PVC изолиран и плаштиран лесен финожичен кабел
HD 21.5 S3 – IEC 60227-5 – DIN VDE 0281-5

КОНСТРУКЦИЈА
проводник гол бакарен проводник ,финожичен појажен, класа 5 според IEC 60228/ HD 383/ DIN VDE 0295
изолација PVC мешавина TI1 според EN 50363-3
плашт PVC мешавина според TM2 за флексибилни кабли според EN 50363-4-1
Еквиваленти PP/L според стандард MKS N.C3.201;
227 IEC 52 според стандард IEC 60227-5
ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
минимална температура
на инсталација
+5 °C
работна температура -30 °C до +70 °C
температура на краток спој max.5s: до +150 °C
номинален напон Uο/U = 300/300 V
испитен напон 2000 V
минимален внатрешен
радиус на свиткување
7,5 x дијаметар на проводникот
отпорност према горење IEC 60332-1

ПРИМЕНА

Флексибилен кабел се употребува во суви простории за приклучок на мали подвижни уреди каде е потребна посебна флексибилност, а исклучена е опасност од механички оптеретувања. Дозволено е почесто свиткување и извртување. Особено погоден е за употреба во мали апарати со ниски механички оптоварувања и за поврзување на лесни уреди за домаќинство, како што се кујнски уреди, ламби за бироа, тавански ламби, правосмукалки, канцелариски машини, радија, итн. се додека е прилагодена на основните спецификации на уредот. Употребата на овие кабли за уреди за готвење или греење не е дозволена. Тие не се погодни за надворешна или индустриска употреба (освен машини за шиење и слично) и земјоделски машини.


КОНСТРУКЦИСКИ ПОДАТОЦИ
номинален
пресек
надворешен
дијаметар
од - до
отпор на проводник
на 20°C
тежина на
кабелот
пакување
mm2 mm Ω/km ca. kg/km КОТ / ЛМ
2 X 0,5 4,6-5,2 39,0 37 КОТ
2 X 0,75 4,9-5,4 26,0 45 КОТ
2 X 1 5,3-6,0 19,5 55 КОТ
2 X 1,5 6,1-6,5 13,3 71 КОТ
3 X 0,5 4,9-5,3 39,0 44 КОТ / ЛМ
3 X 0,75 5,2-6,0 26 54 КОТ
3 X 1 5,7-6,2 19,5 65 КОТ
3 X 1,5 6,4-7,0 13,3 90 КОТ / ЛМ
3 X 2,5 7,9-8,4 7,98 130 КОТ / ЛМ
4 X 0,5 5,4-6,0 39 54 КОТ
4 X 0,75 5,8-6,5 26 70 КОТ
4 X 1 6,3-6,8 19,5 79 КОТ
4 X 1,5 7,1-7,5 13,3 110 КОТ / ЛМ
4 X 2,5 8,6-9,2 7,98 165 КОТ / ЛМ
5 X 0,5 5,95-6,5 39 70 КОТ
5 X 0,75 6,7-7,1 26 85 КОТ
5 X 1 6,9-7,3 19,5 95 КОТ
5 X 1,5 7,8-8,3 13,3 130 КОТ / ЛМ
5 X 2,5 9,6-10,0 7,98 205 КОТ / ЛМ

Можна боја на изолација 
*Пакување: КОТ = Котур 100м