H05V-K

PVC изолиран проводник -финожичен
HD 21.3 S3 – EN 50525-2-31 – IEC 60227-3

КОНСТРУКЦИЈА
проводник гол бакарен проводник класа 5 (финожичен) според IEC 60228
изолација PVC мешавина TI1 според EN 50363-3
Еквиваленти P/F според стандард MKS N.C3.202;
227 IEC 01 според стандард IEC 60227-3
ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
минимална температура
на инсталација
+5 °C
работна температура -30 °C до +70 °C
температура на краток спој max.5s: до +150 °C
номинален напон Uο/U = 300/500 V
испитен напон 2000 V
минимален внатрешен
радиус на свиткување
12x дијаметар на проводникот
отпорност према горење IEC 60332-1

ПРИМЕНА

Флексибилен изолиран проводник H05V-K се употребува за ожичување внатре во електрични уреди, расветни тела, склопни и разводни плочи како и кај спојни премостувања. Се положува во суви простории, во расклопливи електроинсталациски канали само за сигнални и управувачки кола. Се забранува примена директно под малтер и бетон.


КОНСТРУКЦИСКИ ПОДАТОЦИ
номинален
пресек
надворешен
дијаметар
од - до
отпор на проводник
на 20°C
отпорност на
изолација при 70°C
тежина на
кабелот
пакување
mm2 mm Ω/km MΩkm ca. kg/km КОТ
1 X 0,5 2,0-2,1 39 0,013 8 КОТ
1 X 0,75 2,2-2,3 26 0,011 11 КОТ
1 X 1,0 2,4-2,5 19,5 0,010 14 КОТ

Можна боја на изолација Жолто-Зелена
 

*Пакување: КОТ = Котур 100м