H07V-K

PVC изолиран проводник – финожичен
HD 21.3 S3 – EN 50525-2-31 – IEC 60227-3

КОНСТРУКЦИЈА
проводник гол бакарен проводник ,финожичен појажен, класа 5 според IEC 60228
изолација PVC мешавина TI1 според EN 50363-3
Еквиваленти P/F според стандард MKS N.C3.202;
227 IEC 01 според стандард IEC 60227-3
ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
минимална температура
на инсталација
+5 °C
работна температура -30 °C до +70 °C
температура на краток спој max.5s: до +150 °C
номинален напон Uο/U = 450/750 V
испитен напон 2500 V
минимален внатрешен
радиус на свиткување
12x дијаметар на проводникот
отпорност према горење IEC 60332-1

ПРИМЕНА

Флексибилен изолиран проводник H07V-K се употребува во суви простории на места каде се бара посебна флексибилност, за ожичување на електрични уреди и алати, поврзување на електроелементи во електрични панели и ормари, како и за инсталации во згради положени во флексибилни црева или затворени пластични канали и кај расветла со номинален напон до 750 V наизменично.


КОНСТРУКЦИСКИ ПОДАТОЦИ
номинален
пресек
надворешен
дијаметар
од - до
отпор на проводник
на 20°C
отпорност на
изолација при 70°C
тежина на
кабелот
пакување
mm2 mm Ω/km MΩkm ca. kg/km КОТ / ЛМ
1 X 1,5 2,8-3,0 13,3 0,0100 20 КОТ 100
1 X 2,5 3,4-3,6 7,98 0,0095 31 КОТ 100
1 X 4 3,9-4,2 4,95 0,0078 45 КОТ 100
1 X 6 4,4-4,8 3,3 0,0068 63 КОТ100;50/ЛМ
1 X 10 5,7-6,0 1,91 0,0065 112 КОТ100;50/ЛМ
1 X 16 6,7-7,2 1,21 0,0053 165 КОТ100;50;25/ЛМ
1 X 25 8,4-9,0 0,78 0,0050 256 КОТ100;50;25/ЛМ
1 X 35 9,7-10,5 0,554 0,0043 350 КОТ100;50;25/ЛМ
1 X 50 11,5-12,5 0,386 0,0042 512 КОТ100;50;25/ЛМ

Можна боја на изолација Жолто-Зелена
 

*Пакување: КОТ100 ; 50 ; 25 = Котур 100м ; 50м ; 25м, ЛМ = кабел намотан на лесна макара