H07V-R

PVC изолиран проводник -повеќежичен
HD 21.3 S3 – EN 50525-2-31 – IEC 60227-3

КОНСТРУКЦИЈА
проводник гол бакарен проводник класа 2 (пoвеќежичен) според IEC 60228
изолација PVC мешавина TI1 според EN 50363-3
Еквиваленти P/M според стандард MKS N.C3.201;
227 IEC 01 според стандард IEC 60227-3
ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
минимална температура
на инсталација
+5 °C
работна температура -30 °C до +70 °C
температура на краток спој max.5s: до +150 °C
номинален напон Uο/U = 450/750 V
испитен напон 2500 V
минимален внатрешен
радиус на свиткување
12x дијаметар на проводникот
отпорност према горење IEC 60332-1

ПРИМЕНА

Изолираниот проводник H07V-R се употребува за положување во електроинсталациски црева во суви простории, под малтер и над малтер и во затворени инсталациски канали. Не е дозволено директно поставување во кабелски водилки. Се употребува и за внатрешно поврзување на електро опрема во разводни и склопни ормани, како и за заштитно положување кај расветла со номинален напон до 750 V наизменично.


КОНСТРУКЦИСКИ ПОДАТОЦИ
номинален
пресек
надворешен
дијаметар
од - до
отпор на проводник
на 20°C
отпорност на
изолација при 70 C
тежина на
кабелот
пакување
mm2 mm Ω/km MΩkm ca. kg/km КОТ / ЛМ
1 X 6 4,4-4,7 3,08 0,0070 70 КОТ / ЛМ
1 X 10 5,6-6,0 1,83 0,0067 118 КОТ / ЛМ
1 X 16 6,4-6,8 1,15 0,0056 172 КОТ / ЛМ
1 X 25 8,1-8,5 0,727 0,0053 270 КОТ / ЛМ
1 X 35 9,0-9,5 0,524 0,0046 365 КОТ / ЛМ

Можна боја на изолација Жолто-Зелена   

*Пакување: КОТ = Котур 100м / 50м, ЛМ = кабел намотан на лесна макара