NHXMH

Безхалоген инсталационен кабел
со подобрени својства во случај на пожар (300/500V)

КОНСТРУКЦИЈА
проводник Cu, класа 1 (полн) или клса 2( повеќежичен појажен) според HD 383/IEC 60228
изолација XLPE (вмрежен полиетилен ) според HD626 S1.
исполна Екструдиран безхалоген полимер
плашт Вмрежен ( накрсно поврзан) термопластичен полиолефински спој безхалоген кој успорува горење, HM2 според DIN 0250-214
боја на плашт Светлосива (RAL 7001)
означување на жиците со боја според HD 308 S2
ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
температурни услови
при инсталација
-5°C до +50°C
фиксно вграден
-20°C до +70°C
максимална работна термпература
+70°C
при краток спој max.5s: до +250 °C
номинален напон Uο/U = 300/500 V
испитен напон 2000 V
минимален внатрешен
радиус на свиткување
10x дијаметар на проводникот
самогасивост IEC 60332-1
безхалогеност IEC 60332-1
некорозивни гасови IEC 60754-2
ниска густина на чад IEC 61034-2
Означување на жиците со боја (HD 308 S2)
број на жици со заштитна жица без заштитна жица
NHXMH-J NHXMH-O
1
2
3
4
5

ПРИМЕНА

Безхалоген инсталациски кабел наоѓа примена во домаќинство и индустрија, во објекти каде човечки животи и вреден имот треба да бидат заштитени од штети предизвикани од пожар. Се користи како безхалогена алтернатива на NYM кабелот. Посебно се препорачуваат за јавно објекти во кои се собираат многу луѓе и за објекти со голема материјална вредност, за индустриски комплекси, електрани, трафостаници, трговски центри, хотели, болници, школи, аеродроми, подземни железници и слично. Се инсталира во суви и влажни простории, над и под малтер, во зидови или под бетон без посебна механичка заштита, за внатрешна и надворешна употреба (само во случај да кабелот е заштитен од директно сончево зрачење). Не е дозволено положување во земја, на отворен простор или во бетон со заливање.

Предности
– не содржи халоген елементи, не испушта отровни и корозивни гасови во случај на пожар
– редуцирана густина на дим во случај на пожар
-не шири пламен во непосредна околина


КОНСТРУКЦИСКИ ПОДАТОЦИ
број на жици
x пресек на проводник
дебелина
на изолација
дебелина
на исполна
дебелина
на плашт
дозволена силa
на напрегање
пакување
N x mm² номинално mm номинално mm номинално mm макс. N Д / ЛМ
2 X 1,5 0,5 0,4 1,3 150 Д / ЛМ
2 X 2,5 0,5 0,4 1,3 250 Д / ЛМ
2 X 4 0,6 0,4 1,3 400 Д / ЛМ
3 X 1,5 0,5 0,4 1,3 225 Д / ЛМ
3 X 2,5 0,5 0,4 1,3 375 Д / ЛМ
3 X 4 0,6 0,4 1,3 600 Д / ЛМ
3 X 6 0,6 0,6 1,5 900 Д / ЛМ
3 X 10 0,7 0,6 1,5 1500 Д / ЛМ
4 X 1,5 0,5 0,4 1,3 300 Д / ЛМ
4 X 2.5 0,5 0,4 1,3 500 Д / ЛМ
4 X 4 0,6 0,4 1,5 800 Д / ЛМ
4 X 6 0,6 0,6 1,5 1200 Д / ЛМ
4 X 10 0,7 0,6 1,5 2000 Д / ЛМ
5 X 1,5 0,5 0,4 1,3 375 Д / ЛМ
5 X 2,5 0,5 0,4 1,3 625 Д / ЛМ
5 X 4 0,6 0,4 1,5 1000 Д / ЛМ
5 X 6 0,6 0,6 1,5 1500 Д / ЛМ
5 X 10 0,7 0,6 1,5 2500 Д / ЛМ
7 X 1,5 0,5 0,4 1,3 525 Д / ЛМ
7 X 2,5 0,5 0,4 1,3 875 Д / ЛМ

*Пакување: КОТ = Котур 100м; ЛМ=300/500м