AT-N055VV-U;R (YM)

PVC изолиран и плаштиран инсталационен кабел
HD 21.4 S2 – ÖVE-K 41-4 – IEC 60227-4

КОНСТРУКЦИЈА
проводник гол бакарен проводник според IEC 60228;
HD 383; ÖVE-K 41-4
класа 1 полн (RE изведба)
класа 2 повеќе жичен појажен (RM изведба)
изолација PVC мешавина TI1 според EN 50363-3
исполна невулканизирана гумена мешавина
плашт PVC мешавина TM1 според EN 50363-4-1
боја на плашт сива, бела
Еквиваленти PP-Y според стандард MKS N.C3.200;
A05VV-U, A05VV-R според стандард
HD 21.4 S2
ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
минимална температура
на инсталација
+5 °C
работна температура -30 °C до +70 °C
температура на краток спој max.5s: до +150 °C
номинален напон Uο/U = 300/500 V
испитен напон 2000 V
минимален внатрешен
радиус на свиткување
6x дијаметар на кабелот
отпорност према горење IEC 60332-1

 ПРИМЕНА

Инсталационен кабел погоден за употреба во домаќинство и индустрија. Се инсталира во суви и влажни простории, над и под малтер, во зидови или под бетон без посебна механичка заштита, за внатрешна и надворешна употреба (само во случај да кабелот е заштитен од директно сончево зрачење).  Не е дозволено положување во земја, на отворен простор или во бетон со заливање.


КОНСТРУКЦИСКИ ПОДАТОЦИ
конструкција
на кабел
изведба отпор на
проводник
на 20°C
надворешен
дијаметар
од - до
тежина на
кабелот
пакување
mm2 RE / RM Ω/km mm ca. kg/km КОТ / ЛМ / ДМ
2 X 1,5 RE 12,1 8,4 - 8,7 105 КОТ / ЛМ
2 X 2,5 RE 7,41 9,6 - 10,0 135 КОТ / ЛМ
2 X 4 RE 4.61 11,0 - 11,5 175 КОТ / ЛМ
2 X 6 RE / RM 3.08 12,5 - 13,5 240 КОТ / ЛМ
2 X 10 RE / RM 1.83 16,0 - 17,5 395 КОТ / ДМ
2 X 16 RM 1.15 18,2 - 19,0 590 КОТ / ДМ
3 X 1,5 RE 12,1 8,7 - 9,2 122 КОТ / ЛМ / ДМ
3 X 2,5 RE 7,41 10,0 - 10,6 165 КОТ / ЛМ / ДМ
3 X 4 RE 4,61 11,5 - 12,0 240 КОТ / ЛМ / ДМ
3 X 6 RE / RM 3,08 12,0 - 13,5 325 КОТ / ДМ
3 X 10 RE / RM 1,83 16,0 - 18,0 530 КОТ / ДМ
3 X 10 + 1,5 RE / RM 1,83 16,0 - 18,0 550 ДМ
3 X 16 RM 1,15 20,0 - 21,0 740 ДМ
4 X 1,5 RE 12,1 9,5 - 10,0 140 КОТ / ЛМ / ДМ
4 X 2,5 RE 7,41 11,0 - 11,5 205 КОТ / ЛМ / ДМ
4 X 4 RE 4,61 12,5 - 13,0 300 КОТ / ЛМ / ДМ
4 X 6 RE / RM 3,08 14,5-16,0 400 КОТ / ДМ
4 X 10 RE / RM 1,83 16,5 - 18,0 625 КОТ / ДМ
4 X 16 RM 1,15 20,5 - 22,5 920 ДМ
5 X 1,5 RE 12,1 9,8 - 10,3 165 КОТ / ЛМ / ДМ
5 X 2,5 RE 7,41 11,5 - 12,0 240 КОТ / ЛМ / ДМ
5 X 4 RE 4,61 13,8 - 14,5 360 КОТ / ДМ
5 X 6 RE / RM 3,08 15,2 - 17,0 480 КОТ / ДМ
5 X 10 RE / RM 1,83 18,0 - 20,0 750 КОТ / ДМ
5 X 10 + 1,5 RE / RM 1,83 18,0 - 20,0 770 ДМ
5 X 16 RM 1,15 22,5 - 24,5 1140 ДМ
7 X 1,5 RE 12,1 11,0 - 11,5 205 КОТ / ЛМ / ДМ
7 X 2,5 RE 7,41 12,5 - 13,0 318 КОТ / ЛМ / ДМ

Можна боја на плаштирање 
*Изведба: RE = полн проводник, RM = повеќежичен појажен проводник
*Пакување:
КОТ = Котур 100м / 50м, ЛМ = кабел намотан на лесна макара, ДМ = кабел намотан на дрвена макара