HO5VV-F

PVC изолиран и плаштиран финожичен кабел
HD 21.5 S3 – IEC 60227-5 – DIN VDE 0281-5

КОНСТРУКЦИЈА
проводник гол бакарен проводник ,финожичен појажен, класа 5 според IEC 60228/ HD 383/ DIN VDE 0295
изолација PVC мешавина TI2 според EN 50363-3
плашт PVC мешавина според TM2 за флексибилни кабли според EN 50363-4-1
Еквиваленти PP/J според стандард MKS N.C3.302;
227 IEC 53 според стандард IEC 60227-5
ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
минимална температура
на инсталација
+5 °C
работна температура -30 °C до +70 °C
температура на краток спој max.5s: до +150 °C
номинален напон Uο/U = 300/500 V
испитен напон 2000 V
минимален внатрешен
радиус на свиткување
7,5 x дијаметар на проводникот
отпорност према горење IEC 60332-1

ПРИМЕНА

Проводникот H05VV-F е флексибилен кабел за средни механички оптеретувања каде е дозволено почесто свиткување и извртување. Се употребува во суви простории и посебно е погоден за употреба во домаќинството, кујните, за уреди што се употребуваат во суви и влажни услови како на пример машини за перење, за сушење, фрижидери и слично. Погоден е за греалки, топли апарати, под услов да не доаѓа во директен контакт со жешките делови на апаратите или да не е изложен на топлинско зрачење. Исто така се употребува за фиксни инсталации и мебели, преградни зидови, украсни облоги и празни простори во монтажните делови за градба. Не е погоден за постојана надворешна употреба ( само привремено) или употреба за индустриски и земјоделски машини ( освен за машини за шиење) и слично.


КОНСТРУКЦИСКИ ПОДАТОЦИ
конструкција
на кабел
надворешен
дијаметар
од-до
отпор на
проводник
на 20°C
отпорност на
изолација при 70°C
тежина на
кабелот
пакување
mm2 мм Ω/km MΩkm ca. kg/km КОТ / ЛМ / ДМ
2 X 0,75 5,8 - 6,4 26 0,011 51 КОТ
2 X 1 6,2 - 6,8 19,5 0,010 63 КОТ
2 X 1,5 6,8 - 7,5 13,3 0,010 81 КОТ / ЛМ
2 X 2,5 8,4 - 9,0 7,98 0,0095 115 КОТ / ЛМ
2 X 4 10,2 - 11,0 4.95 0,0078 172 КОТ / ЛМ
2 X 6 10,8 - 11,5 3.30 0,0068 230 КОТ / ЛМ / ДМ
3 X 0,75 6,1 - 6,7 26 0,011 65 КОТ
3 X 1 6,4 - 7,2 19,5 0,010 76 КОТ
3 X 1,5 7,4 - 8,0 13,3 0,010 105 КОТ / ЛМ
3 X 2,5 9,2 - 10,0 13,3 0,0095 160 КОТ / ЛМ
3 X 4 10,5 - 11,2 4,95 0,0078 225 КОТ / ЛМ
3 X 6 12,0 - 13,0 3,30 0,0068 290 КОТ / ЛМ / ДМ
4 X 0,75 6,6 - 7,0 26 0,011 74 КОT
4 X 1 7,1 - 7,5 19,5 0,010 93 КОТ
4 X 1,5 8,4 - 9,0 13,3 0,010 132 КОТ / ЛМ
4 X 2,5 10,1 - 11,0 7,98 0,0095 200 КОТ / ЛМ
4 X 4 11,5 - 12,4 4,95 0,0078 280 КОТ / ЛМ / ДМ
4 X 6 14,0 - 15,5 3,30 0,0068 475 КОТ / ДМ
5 X 0,75 7,4 - 7,8 26 0,011 95 КОТ
5 X 1 7,8 - 8,3 19,5 0,010 110 КОТ
5 X 1,5 9,3 - 10,0 13,3 0,010 165 КОТ / ЛМ
5 X 2,5 11,2 - 11,8 7,98 0,0095 250 КОТ / ЛМ / ДМ
5 X 4 13,0 - 13,6 4,95 0,0078 355 КОТ / ЛМ / ДМ
5 X 6 16,5 - 17,5 3,30 0,0068 570 КОТ / ЛМ / ДМ
7 X 1,5 10,3 - 11,0 13,3 0,010 185 КОТ / ЛМ / ДМ
7 X 2,5 12,6 - 13,5 7,98 0,0095 280 КОТ / ЛМ / ДМ

Можна боја на плаштирање  

*Пакување: КОТ = Котур 100м / 50м, ЛМ = кабел намотан на лесна макара, ДМ = кабел намотан на дрвена макара