NAYY

PVC изолиран и плаштиран енергетски кабел
HD 603 S1 – DIN VDE 0276-603 – IEC 60502-1

КОНСТРУКЦИЈА
проводник Алуминиум, класа 2 според IEC 60228;
HD 383; DIN VDE 0295
класа 2 повеќе жичен појажен округол (RM изведба)
изолација PVC мешавина DIV-4 според HD 603.1
исполна невулканизирана гумена мешавина
плашт PVC мешавина DMV-5 според HD 603.1
боја на плашт црна
Еквиваленти PP00-AY според стандард MKS N.C3.220;
IEC 60502-1
ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
минимална температура
на инсталација
-5 °C
работна температура -30 °C до +70 °C
температура на краток спој max.5s: до +150 °C
номинален напон Uο/U = 0,6/1 КV
испитен напон 4 КV
минимален внатрешен
радиус на свиткување
12x дијаметар на кабелот
отпорност према горење IEC 60332-1

ПРИМЕНА

Енергетскиот дистрибутивен кабел се употребува за инсталирање на отворено, под земја, во бетон, вода, во затворени простории и кабелски канали и во услови каде не се очекуваат тешки механички оптеретувања. Се употребува во индустриски погони, градски мрежи и други електрични постројки.


КОНСТРУКЦИСКИ ПОДАТОЦИ
конструкција
на кабел
изведба отпор на
проводник
на 20°C
надворешен
дијаметар
од - до
струјно
оптоварување
во воздух
струјно
оптоварување
во земја
тежина на
кабелот
пакување
mm2 RE / RM Ω/km mm А А ca. kg/km КОТ / ЛМ / ДМ
4 X 16 RM 1,91 21,0 - 22,5 50 63 695 ДМ
4 X 25 RM 1,2 24,5 - 26,0 80 102 900 ДМ
4 X 35 RM 0,868 27,2 - 29,0 100 123 1100 ДМ
4 X 16 + 1,5 RM + RE 1,91 / 12,1 21,5 - 23,0 50 63 710 ДМ
4 X 25 + 1,5 RM + RE 1,2 / 12,1 25,5 - 27,0 80 100 920 ДМ
4 X 35 + 1,5 RM + RE 0,868 / 12,1 28,5 - 30,0 102 123 1130 ДМ
5 X 16 RM 1,91 23,5 - 25,5 50 63 780 ДМ
5 X 25 RM 1,2 28,0 - 30,0 80 102 1070 ДМ
5 X 35 RM 0,868 31,8 - 33,8 100 123 1390 ДМ

Можна боја на плаштирање  

*Изведба: RM = повеќежичен појажен проводник
*Пакување: ДМ = кабел намотан на дрвена макара во различни должини